ภาพช้างที่สวนสัตว์เขาดินวนา

posted in: Travel Tour | 0

ช้างทำท่าทาง,กับขา,และ,ลำตัวแยก,ขึ้นบนพื้นหลังสีขาว ,ความสมดุลของสัตว์, เอเชีย,, สีน้ำตาล, สี, cutout, ช้าง, สัตว์, หญิง, ความยาวเต็ม, เทา, มังสวิรัติ, อวยพร, อินเดีย, แยก,เลี้ยงลูกด้วยนม,ไม่มีใครคนหนึ่ง, ช้าง, การทำงาน, การแสดง, ภาพ, ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, งวง, รายละเอียด,ด้านสายพันธุ์, ท่าทาง, ขาตั้ง, การฝึกอบรม, เคล็ดลับ, ลำต้น, แนวตั้ง, มุมมอง, ขาว, ป่า, สัตว์ป่า,, สวนสัตว์ , ช้างไทย  ,ภาพ ช้าง ไทย,  ลักษณะช้างไทย  … Continued

ภาพช้างที่สวนสัตว์เขาดินวนา

posted in: Travel Tour | 0

ช้างทำท่าทาง,กับขา,และ,ลำตัวแยก,ขึ้นบนพื้นหลังสีขาว ,ความสมดุลของสัตว์, เอเชีย,, สีน้ำตาล, สี, cutout, ช้าง, สัตว์, หญิง, ความยาวเต็ม, เทา, มังสวิรัติ, อวยพร, อินเดีย, แยก,เลี้ยงลูกด้วยนม,ไม่มีใครคนหนึ่ง, ช้าง, การทำงาน, การแสดง, ภาพ, ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, งวง, รายละเอียด,ด้านสายพันธุ์, ท่าทาง, ขาตั้ง, การฝึกอบรม, เคล็ดลับ, ลำต้น, แนวตั้ง, มุมมอง, ขาว, ป่า, สัตว์ป่า,, สวนสัตว์ , ช้างไทย  ,ภาพ ช้าง ไทย,  ลักษณะช้างไทย  … Continued

1 2 3 9


Powered by Shutterstock