พาไปเบิ่งวัดในเมืองอำนาจเจริญ

พาเบิ่งวัดอำนาจเจริญ พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง  ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ บนเขาดานพระบาท มีความร่มรื่นมาก และยังมีพระพุทธรูปสององค์ซึ่งมีลักษณะที่แปลก  น่าดูชมอย่างมาก  วัดถ้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง)  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ 18 กิโลเมตร และเลี้ยวเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร มีความสำคัญคือ เป็นวัดที่หลวงพ่อชา มาจำพรรษาอยู่เป็นประจำ และมีถ้ำที่มีแสงประกายแวววับ สวยงาม ซึ่งเกิดจากหินที่อยู่ภายในถ้ำ  มีโขนหินที่สวยงาม วัดโพธิ์ศิลา  ตั้งอยู่อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  มีความน่าสนใจที่ใบเสมาสร้างมาจากหินทราย มีรูปทรงแหลมสวยงาม  ซึ่งหาได้ยาก วัดพระเหลาเทพนิมิตร  ตั้งอยู่อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ มีความน่าสนใจที่อุโบสถเป็นศิลปะล้านนา และมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลงลักปิดทอง คลาดว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2263 โดยช่างเวียงจันทร์ ได้รับอิทธิพลจากล้านนา วัดไชยาติการาม   ตั้งอยู่อำเภอพนา  … Continued

วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์

โบราณสถาปัตยกรรม, เอเชีย, เอเชีย, สถานที่, bangkok, เบญจมบพิตร, พุทธ, ศาสนาพุทธ, พุทธ, อาคาร, ก่อสร้าง, วัฒนธรรม, วัฒนธรรม, แกรนด์, ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ประวัติ, หินอ่อน, วัดเก่า, ศาสนา, หลังคา, ศาสนา, สยาม, ท้องฟ้าวัด, ไทย, ไทย, การท่องเที่ยว, ท่องเที่ยว, เดินทาง, วัด , จังหวัดสุรินทร์, พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, วัดบูรพาราม, หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ,  จังหวัดสุรินทร์, … Continued

1 2 3 5